Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cu privire la geneza vocalelor tematice în sistemul verbal dacoromanic

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 247
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This study addresses a somewhat neglected aspect of comparative Romance morphology, namely the fact that while in most Romance languages the inherited conjugational classes of Latin are subject to phonologically or morphologically motivated neutralization in respect of their thematic vowels, and therefore tend to reduce in number, Daco-Romance (and especially Istro-Romanian) stands out by effectively creating new inflexion classes in the verb. I explore how these have arisen, and reach the (perhaps not surprising) conclusion that, in most cases, the source of these new classes is purely phonological in nature.
Cuvinte-cheie:Daco-Romance; Romanian; Istro-Romanian; verb; inflexion classes; thematic vowels
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

6Martin MaidenOn Romanian ImperativesPhil. Jass., II (1), 47-592006pdf
html
10Gabriela Pană DindeleganAspecte ale dinamicii sistemului morfologic verbal
(Perioada de după 1880)
Tipografia Universității din București1987
186Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
18Emil Petrovici, Petru NeiescuPersistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni și aromîniCL, IX (2), 1871964
191Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
4Iorgu IordanForme de conjugare mixtă în limba romînăBIFR, II, 471935

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: