Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lingvistica secolului XX

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 223
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Lingvistica secolului XX este prezentată în perspectiva celor două direcții principale: lingvistica structurală și gramatica generativă.
Cuvinte-cheie:lingvistică structurală, gramatică generativă
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
60Noam ChomskyAspects of the theory of syntaxMIT Press1965, 1969
91Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
36Noam ChomskySyntactic StructuresMouton & Co.; Mouton de Gruyter1957, 1963, 1972; 2002
10Antoine MeilletIntroduction à l’etude comparative des langues indo-européenesHachette; Cambridge University Press1903, 1908, 1912, 1924, 1937; 2010

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: