Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the use of the compound past in Istro-Romanian

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 207
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This article deals with the syntactic behaviour of the compound past tense of the indicative in Istro-Romanian. Using both generative grammar, and standard Romanian geolinguistics and dialectology bibliography, I will show the distribution of Istro-Romanian compound past based on examples excerpted from the literature (which are also backed by recordings I made myself in June 2016). After a brief presentation of compound tenses in Istro-Romanian, a preliminary discussion regards the word order and the changes this tense triggers in Istro-Romanian. Comparisons will be made primarily with Daco-Romanian, but also with other Eastern Romance or Croatian/Slavic (as consequences of long-time language contact).
Cuvinte-cheie:Istro-Romanian, auxiliary verbs, compound past, interpolation, auxiliary selection
Limba: engleză

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

2Adina DragomirescuSupinul din istroromânăLR, LXV (3), 355-3622016pdf
2Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeO trăsătură sintactică a românei vechi păstrată în istroromână: interpolareaLR, LXV (4), 454-4642016pdf
8Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeUrme ale selecţiei auxiliarului de perfect compus în românăDimitrescu – Niculescu, I, 3382013
189Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: