Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Inversiunea auxiliarului în istroromână ‒ un fenomen păstrat din româna veche

Autori:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 197
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper we analyse the phenomenon of verb-auxiliary inversion in Old Romanian and Istro-Romanian (an eastern Romance variety, historically related to Romanian). In previous work, it has been shown that the V-Aux structures of Old Romanian are analysable as instances of V-to-C movement, and that this form of V-to-C represents a residual relaxed V2 grammar specific to old and medieval Romance. The V-Aux pattern was diachronically eliminated in the passage from Old to Modern Romanian, but has been preserved and is productive in (contemporary) Istro-Romanian. With respect to Istro-Romanian, we show that: (i) V-Aux should also be analysed as V-to-C movement, (ii) this form of V-to-C movement also instantiates a relaxed V2 grammar of the Romance type; (iii) language contact with Croatian (which also possesses V-Aux linearizations) has played an important role in the conservation of this archaic grammar.
Cuvinte-cheie:auxiliary inversion, V2 grammar, Istro-Romanian, old Romanian
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

70Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
13Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
8Rodica ZafiuAuxiliary encliticization in 16th century Romanian: restrictions and regularitiesLA, 33 (2), 71-862014pdf
html
19Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 2252013pdf
html
10Camelia StanNotă gramaticală : „conjuncţia” ca (...) săSCL, LVIII (2), 451-4582007html
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
125Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
180Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
191Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
88I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: