Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Perspectivă diacronică asupra unor cuvinte rare din limbajul biblic românesc

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 370-378
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Diachronic perspective on rare terms in the Romanian language of the Bible]
The present study aims to investigate a series of loan-words from Hebrew, used in Romanian translations of the Holy Bible, from the 17th century to the contemporary times. We will track the graphic, phonetic, morphosyntactic and lexical-semantic changes of some rare lexical loans, which Romanian translators have used in time. We start from the premise that the study of Bible translations may reflect the change of thinking regarding the translator’s relationship with the sacred text, considering that the Romanian language becomes the language of worship in the seventeenth century, by nationalizing the divine service. This period represents the „quest” moments, the Bible versions proving the richest set of terms for the same concept. Elements of innovation and introduction of technical terms occur particularly in non- synodal versions (Heliade 1858, Cornilescu 1924, Septuagint 2004). Synodal versions published after World War II are updates of some older ones, which explains the maintenance of a conservative character in the biblical language. On the other hand, the publishers of the Synodal versions, by perpetuating the explicit translations, emphasize the „educational” side of the scriptures.
Cuvinte-cheie:
  • Sfânta Scriptură, împrumuturi lexicale, sofore, sofer, ghitit, sela, higgaion
  • Holy Bible, loan-words, sophora, sofer, gittith, sela, higgaion
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

2Dana-Luminița TeleoacăConservatorism şi expresivitate în literatura religioasă. Posibile repere de definire a unui stil ştiinţific (didactic) în context religiosLR, LXII (1), 462013pdf
html
2Marian VildThe Aramaic maranatha in 1 Cor 16:22. Translation Queries and Their Theological ImplicationsTDR, V, 97-1082013pdf
html
51Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
110Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
45Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
32Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
36Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
53Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
85Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
184Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
228August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
103I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: