Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Atlasul lingvistic al dialectului aromân

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 170
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[L’Atlas linguistique du dialecte aroumain]
L’auteur présente dans son article l’atlas linguistique du dialecte aroumain, dont le premier volume a été récemment publié par l’Académie Roumaine. Avec un réseau de 61 localités, l’Atlas comprend toutes les variants dialectales de l’aroumain actuel, parlées dans la peninsule balkanique (en Grèce, Albanie, Bulgarie, FYROM). Pour la première fois l’atlas permet la délimitation spatiale exacte des parlers aroumains à partir d’un nombre considérable des cartes (274 dans le premier volume) lexicales, morphologiques et phonétiques).
Cuvinte-cheie:atlas linguistique, dialecte aroumain, peninsule balkanique, atlas lingvistic, dialectul aromân, Peninsula balcanică
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

153Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: