Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adjective care denumesc comportamente ale oilor. Cu aplicaţie la graiurile dacoromâne sudice

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 112
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

336Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
148Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
81Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: