Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Clasificarea flexionară a substantivelor în limba română

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Ortografie. Gramatică, p. 140-147
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Inflectional classification of nouns in Romanian]
An analysis of how descriptive studies have addressed noun classification in Romanian reveals a great diversity of interpretations. Thus, the first normative grammar, according to the history of language, takes the Nominative ending as a criterion and establishes three declensions. Subsequently, not just for the needs of automatic translation, it was observed that such a classification is inoperable. Taking into account homonyms based on case forms and endings, the following numbers of configurations (nominal subclasses) were reached: 31 (Moisil 1962), 17 (Diaconescu 1961), 11 (Guţu Romalo 1985), 10 (GALR 2008). This study discards the category of declension and classifies nouns according to their number of forms, as in the case of adjectives.
Cuvinte-cheie:homonymy, personal gender, case, ending, declension
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

374Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
79Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
80Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
2Valeria Guțu RomaloDespre clasificările morfologiceLR, XVII (5), 4641968
7Paula DiaconescuUn mod de descriere a flexiunii nominale, cu aplicație la limba romînă contemporanăSCL, XII (2), 1631961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: