Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale situaţiei sociolingvistice a aromânilor din Albania

Autor:
Publicația: Limba și literatura română în spațiul etnocultural dacoromânesc și în diaspora, Secțiunea Lingvistică: I. Limbă și identitate
ISBN:973-8179-79-3
Editori:Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu
Editura:Editura Trinitas
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Aspekte der soziolinguistischen Situation der Aromunen in Albanien]
Der Verfasser bezieht sich – indem er die Daten einer neulichen Sprachaufnahme verwendet – auf einige Aspekte der heutigen soziolinguistischen Situation der Aromunen in Albanien: die Siedlungen, die Sprecherzahl, die Sprachvariation, den aromunisch-albanesischen Bilinguismus, die Tätigkeit des aromunischen Verbandes, die Einstellung der Sprecher zum eigenen Idiom, die Frage der Unterrichtssprache.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: