Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O traducere românească din secolul al XIX-lea: Hamlet, principele Danemarcei (1855)

Autor:
Publicația: Comunicare interculturală și integrare europeană
ISBN:973-8953-07-3
Editori:Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

2Manuela NevaciIdentitatea prin limbă și „modele” lingvisticeLLR diasp.2003pdf
html
91Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
89Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
71Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
5P. GrimmTraduceri și imitațiuni românești după literatura englezăDR, III, 2841922-1923pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: