Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Perspectivă diacronică în terminologia juridico-administrativă de origine (neo)greacă în câteva dicționare monolingve de specialitate

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 247
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[A diachronic perspective on the legal and administrative terminology of Greek origins in several specialized monolingual dictionaries]
Setting as a starting point the consideration that dictionaries preserve and transmit information (Rey 2011: 11), but also describe the words’ destiny (Dotoli 2011: 26), we provide a series of observations regarding the frequency the Greek loans and calques imported into Romanian legal and administrative terminology which are recorded in several monolingual dictionaries published between 1815–2012.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

50Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
1Grigore BrâncușUn glosar juridic din 1815LR, IV (6), 251955

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: