Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Reflecții asupra principiilor de transcriere a vechilor texte românești

Autor:
Publicația: Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, p. 185
ISBN:978-606-560-493-3
Editori:Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru
Editura:Editura Universității din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present paper attempts to formulate some principle observations concerning the transcription of old Romanian texts, written in Cyrillic, that might prove necessary to moving forward the state of this philological issue.
Cuvinte-cheie:Cyrillic, transcription principles
Limba: română

Citări la această publicație: 1

0Petre Gheorghe BârleaAlexandru Gafton între lingvistica diacronică şi ştiinţele bio-socialeGafton DHC Târgoviște, 292016pdf

Referințe în această publicație: 1

10Demostene RussoCritica textelor și tehnica edițiilorSocec & Co.1912

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: