Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

În legătură cu funcțiile sintactice ale unor numerale

Autori:
Publicația: Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, p. 174
ISBN:978-606-560-493-3
Editori:Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru
Editura:Editura Universității din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present study deals with a controversial problem of Romanian syntax, that is the syntactic value of the cardinal numeral up to twenty and after twenty. Using the pros and cons arguments expressed in the main Romanian grammar treaties, as well as in Professor’s Ștefan Găitănaru’s work, from which we have started our analysis, we bring supplementary arguments that make us consider the noun, respectively adjectival value of the cardinal numeral in an unitary manner, regardless they are up to twenty of after twenty.
Cuvinte-cheie:numeral, cardinal numeral, syntactic position, subject, attribute, center, modifyer, numeral attribute
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
208Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
135D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
216Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
81Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: