Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Epistémologie de la traductologie réaliste

Autor:
Publicația: De la méthode en traduction et en traductologie, p. 9
ISBN:978-606-569-614-3
Editori:Georgiana Lungu-Badea
Editura:Eurostampa
Locul:Timișoara
Anul:
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

25Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
3Alina PeleaAnalyse des personnages de contes comme culturèmes et unités de traductionTranslationes, 1, 972009pdf
html
13Georgiana Lungu-BadeaRemarques sur le concept de culturèmeTranslationes, 1, 152009pdf
html
42Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: