Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un panorama de la traduction roumaine des noms propres (roumain - français)

Autor:
Publicația: De la linguistique à la traductologie. Interpréter / traduire, p. 161
ISBN:978-2-7574-0219-1
Editori:Tatiana Milliaressi
Editura:Presses Universitaires du Septentrion
Locul:Villeneuve-d'Ascq‎
Anul:

Citări la această publicație: 8

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].