Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cities of the imagination and spaces of uncertainty in postmodern literary communication

Autor:
Publicația: Creativity, Imaginary, Language. Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj”, p. 9
ISBN:978-606-11-4381-8
Editori:Claudiu Marian Bunăiașu, Xenia Negrea, Alina Țenescu
Editura:Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

2Alina ȚenescuThe organicist-animist metaphor in Italian wine media discourseSSERR, I (2)2014pdf
139George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: