Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fonetisme arhaice în dacoromâna actuală

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 191
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

14Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
51Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
10Adrian TurculețGraiul din zona Câmpulungului Moldovenesc
Fonetica
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
176Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
43Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
186Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
221Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
11Valeriu RusuIntroducere în studiul graiurilor româneștiEditura Științifică și Enciclopedică1977
155Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
7Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea formelor să deie, să steie, să beie, să ieie în graiurile dacoromâneSCL, XXII (3), 2611971
117Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: