Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fonetisme arhaice în dacoromâna actuală

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 191
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

15Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
51Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
11Adrian TurculețGraiul din zona Câmpulungului Moldovenesc
Fonetica
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
178Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
44Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
192Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
223Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
12Valeriu RusuIntroducere în studiul graiurilor româneștiEditura Științifică și Enciclopedică1977
164Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
7Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea formelor să deie, să steie, să beie, să ieie în graiurile dacoromâneSCL, XXII (3), 2611971
118Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: