Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de familie şi prenume româneşti basarabene deformate de funcţionari alolingvi în context diglosic

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, p. 725
ISBN:978-606-543-343-4
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Romanian Bessarabian names and surnames deformed by foreign officers in a diglossic context]
In the diglossic context that the Bessarabian Romanians experienced under the Tsarist Regime and especially under the Soviet Regime, many Romanian surnames were deformed or falsified, in one way or another, by clerks, officers and by all the officials that did not speak Romanian.
Numerous names were inaccurately reproduced in speech, due to their being patterned, stress-wise, according to the rules of the dominant language: Bótnari, Cóstaş, Chétruş, Márin, Púşcaş, Túfari, and others (cf. Russian names such as Céhov, Kónev, Sáharov, Şólohov, Ţárik). A much more serious situation refers to the pronunciation of some names with consequences in their written form, due to the specific particularities of the utterance and perception of sounds in the dominant language by foreigners, who use them through the filter of the dominant language: Ioníţov (Ioniţă), Sorbálov (Sorbală), Tarcátov (Tărcatu), Pérev (Părău, “Pârâu”), Şeptíkin (Săpticâni, Şaptecâini), and others. The present paper examines a large number of cases of deformed and falsified names, but also a tendency to correct them subsequently.
Cuvinte-cheie:name, surname, diglossic linguistic context, deformation, falsification
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: