Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noms fonctionnels et représentation dans l`iconographie attique des satyres. Essai de modélisation

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 633
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Nume funcționale și reprezentare în iconografia atică a satirilor. O tentativă de formalizare]
În corpusul de texte grecești de epocă arhaică și clasică, satirii constituie prin excelență un personaj colectiv și anonim. Acest anonimat lasă însă loc în ceramica atică unei onomastici funcționale variate și lipsite de orice paralele textuale, care se realizează la nivelul inscripțiilor ce acompaniază reprezentările figurate ale satirilor. Pendulând între aluzii comice, referințe cultice și cvasi-personificări, aceste nume de satiri au fost catalogate încă de la începutul secolului XX, dar nu au fost studiate sistematic nici în raport cu figurile pe care le însoțesc, nici în contextul mai larg al scenelor și obiectelor pe care apar. Pornind de la studiul de caz al unui crater cu figuri roșii atribuit Pictorului lui Cadmos (Ruvo, Museo Jatta 1093), acest articol își propune să schițeze un model al relației dintre reprezentările figurate ale satirilor și numele funcționale care le sunt atașate. Conceput ca o distincție între cinci grade de autonomizare semantică a inscripției față de imagine, acest exercițiu de formalizare poate constitui fundamentul unei metode pertinente de analiză a iconografiei satirilor.
Cuvinte-cheie:Grèce ancienne, céramique, attique, iconographie, onomastique, satyre, modélisation, autonomisation sémantique
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

71Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: