Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relaţia dintre antroponime și zoonime în Baia Mare

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 585
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The relationship between human names and pet names in Baia Mare]
The paper aims to analyse, from a sociolinguistic perspective, the process of naming companionship animals in the town of Baia Mare. The research tries to show which tendencies exist in naming pets, and what linguistic changes occur when the owners are emotionally involved in the act of naming.
Cuvinte-cheie:anthroponomy, pet names, personal names, sociolinguistics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

4Camelia ZăbavăOnomastica românească sub influenţa modei lingvistice europeneDistorsionări, 393-4002009pdf
html
52Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
6Grigore BrâncușNume date animalelor domesticeLR, XVI (2), 1691967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: