Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Diferenţe confesionale în redarea în limba română a numelor proprii de origine greacă și latină din spaţiul literaturii ecleziastice. O perspectivă traductologică

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 497
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Denominational differences in the Romanian rendering of Greek- and Latin-origin proper names in ecclesiastical literature. A translation theory perspective]
In Romanian ecclesiastic literature, there are a number of denominational differences in rendering Christian onomastics originating in the Greek-Latin Antiquity. One can easily differentiate the names employed in Orthodox circles from those current in Catholic ones. Protestant circles are the only ones that seem not to have a peculiar ecclesiastic idiom. The denominational differences under discussion were not manifest until the second half of the 19th century, when the attempt to update (aggiornamento) the unique church language – which, from the standpoint of language evolution, lagged behind the lay literary language – caused a split in language. Initially, it was a split between Orthodox and Catholic circles, on the one hand, and the Protestant ones, on the other; subsequently, Catholic circles created their own idiom, different from the Orthodox one, which in its turn became an idiom due to its variance from the current literary language.
Cuvinte-cheie:proper names, Latin, Greek, translation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

265Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: