Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Onymische Phraseme als (De)Onymisierte Mikrodiskurse im Rahmen Interlingualer Kontrastierung Deutsch – Rumänisch

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 489
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Onymic phrasemes in (de)onymic micro-discourses. A contrastive German – Romanian interlinguistic perspective]
This study aims at analysing contrastively onymic phrasemes in German and Romanian, emphasising the phenomenon of deonymisation. This analysis presents idiomatic expressions formed with proper nouns as deonymic micro-discourses. The thesis of this study starts from the idea that proper nouns, seen as phraseological elements, suffered an important loss or, better said, they have been transformed from a semantic point of view. This can be explained by the fact that nouns do not refer anymore to the persons from whom they are borrowed, but they become symbols for certain behavioural systems.
Cuvinte-cheie:onymic phraseme, deonymisation, anthroponym, semantic transformation, micro-discourse
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: