Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Détoponymiques roumains

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 449
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Romanian detoponymics]
In Romania, there is a series of common nouns and adjectives derived from them that originate in toponyms. The process of deriving common nouns referring to the inhabitants of certain places from proper names involves the use of suffixes: -ean and -an are two of the most productive suffixes. Some common nouns are homonymous with the corresponding adjectives, others are differentiated by suffixes. Such common nouns and adjectives make up a segment of native lexical creations.
Cuvinte-cheie:proper name, suffix, noun, adjective, origin
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 2

47Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
183Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: