Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de localităţi menţionate în inscripţiile transilvănene în limba latină din secolele al XV-lea – al XIX-lea

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 409
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Place names in Transylvanian Latin inscriptions (15th-19th centuries)]
The paper, based on a corpus of nearly 300 Latin inscriptions from the Saxon churches of Transylvania, is an approach from both an epigraphic and a lexical point of view: the names of towns and villages occur in Latinised form, usually abbreviated by means of suspension. There are two peculiar features of these names to be noticed: as the inscriptions are placed in situ, in public view, the structure “hic, haec, hoc + noun” is largely used (pastor huius loci/ecclesiae, decus aedis huius sacrae and others); the Latinised place names are derived from Saxon, Latin or Hungarian names as bases, with the Latin suffix -(i)ensis (rarely -anus, -acus, -inus, -ius).
Cuvinte-cheie:Latin inscriptions, place names, abbreviation by suspension, Latin derivation, suffix -ensis
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: