Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din toponimia comunei Săgeata, judeţul Buzău

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 399
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[On the toponymy of Săgeata commune, Buzău county]
The name of Săgeata is derived from Stan Săgeata, the first inhabitant who settled on the territory of the present locality. As regards the origin of the names of the other localities in the commune, the following can be stated: in Beilic village, the Turks created a regional tax collecting point; Șăineasca and Plevna villages remind one of the 1877 Independence war; Dâmbroca and Moviliţa are situated on a knoll/an elevation; the inhabitants of Găvănești and Baniţa made pots and bushels out of the wood they cut from the nearby forest. The northern border of the commune consisted of The iron road, which, during the Middle Ages, ensured merchants’ travel from the Carpathians to Brăila.
Cuvinte-cheie:toponymy, Săgeata commune, Buzău county
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 1

176Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: