Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Antroponime cu gust

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 349
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Tasty anthroponyms]
When speaking about the signified dimension of culinary products, food gains coherence by means of verbalisation, that is, through names of dishes, list of ingredients, presentations of stages of preparation. At the same time, language exploits the resources of gastronomy, generating suggestive analogies, culinary metaphors, anthroponyms and suggestive toponyms, designations of hybrid idioms or literary genres. Through this paper, I aim at discussing the oenogastronomic connotations of some of the anthroponyms that can be found in Romanian and universal literature.
Cuvinte-cheie:anthroponomy, metaphors, culinary, oenogastronomic connotations
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: