Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Semnificaţiile ezoterice ale onomasticii în proza lui Mircea Eliade

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 333
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Esoteric significances of names in Mircea Eliade’s fantastic prose]
Mircea Eliade is the author of literary texts characterised by a constellation of masks, by the sacred camouflaged in the profane. The mysterious atmosphere of his fantastic prose is cultivated by a series of techniques which are typical of this sort of literature. A text always carries a subtext, which amplifies the hidden significances of the work. Onomastics plays an important role in the general atmosphere of the writing, as nothing appears by chance in the prose of Mircea Eliade. The names of the characters have either symbolic meanings or a powerful mythical connotation.
The street names are not accidental either, as they reconfirm the idea of endless mystery typical of the author’s prose.
Cuvinte-cheie:fantastic, sacred, profane, onomastics, toponymy
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: