Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Diachronic classification of bynames given by adults, and bynames given by young people

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 279
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[O clasificare diacronică a poreclelor / supranumelor atribuite de către adulţi şi a celor atribuite de către tineri]
Lucrarea de faţă vizează o abordare diacronică și contrastivă a supranumelor atribuite, pe de o parte, de către adulţi, iar pe de altă parte, de către tineri. Pornind de la relaţia care se poate stabili între semnificaţia structurii nominale și purtătorul acesteia, ne propunem o clasificare a materialului onomastic analizat, subliniind putinţa supranumelor de a se transforma, în timp, în nume de familie. În acest context, studiul urmărește manifestarea principiului motivaţiei semantice, cât și particularităţile pe care actul denominativ le dezvoltă din acest punct de vedere la nivelul fiecărui segment de vârstă menţionat.
Cuvinte-cheie:first name, family-names, byname, naming motivation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: