Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Kosenamen Von deutschen Jugendlichen

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 263
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Hypocoristics of German young people]
Due to empirical difficulties in getting convenient material, the domain of personal hypocoristics within onomastics has been neglected. The article suggests the use, in this respect, of the data from a new text type in German newspapers, which is commonly employed by young people to communicate private messages. In a corpus of these texts, more than 700 different hypocoristics occur. The analysis is made with regard to grammatical categories (composition, diminutives and so on) and, on the semantic-pragmatic level, with reference to metaphors, connotations and other such aspects.
Cuvinte-cheie:hypocoristics, German young people, connotations
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: