Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de familie românești arhaice și derivatele lor în zone periferice și insulare

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 225
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Archaic Romanian surnames and their derivatives in outlying and insular areas]
The article studies Romanian surnames whose forms and derivatives sound archaic and are found in outlying and insular northeastern areas (North Bucovina, the Northern part of Bessarabia, Transnistria).
A series of surnames that come from masculine and neuter names in the singular form (in the nominative or accusative case), which today can be found in the Transnistrian area (the Republic of Moldova and Ukraine), retained the definite article -l (Robul, Racul, Turcul). Such names are typical of the old language and can also be found in chroniclers’ works. These archaic forms produced a number of derivatives formed with suffixes of East Slavic origin: -ciuc (Lupulciuc), -eac (Bobuleac), -enco (Sârbulenco), -ev (Ghinculev [< Hâncu + -ev]), -ov (Lupulov), -schi (Cuculschi) and others.
Another series of exotic surnames specific to the above-mentioned northeastern area produce derivatives from names and surnames without an article, with the aid of the same suffixes of East Slavic origin: -ciuc (Pavelciuc, Scutelniciuc), -iuc (Butnariuc), -enco (Cherdivarenco) and others.
Cuvinte-cheie:surname, derivative models, archaic morphological forms, outlying / insular areas
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 4

192Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
127Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
4Andrei AvramDespre cauzele dispariției lui l final – articol hotărîtSCL, X (3), 4571959
191Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: