Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Familiennamen in den siebenbürgischen Urkunden

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 197
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Family names in Transylvanian documents]
The aim of the paper is to investigate to what extent the family names of the Transylvanian Saxons were preserved. This research is based on a corpus of (published and unpublished) German Transylvanian documents. Most of the documents are from the 16th century, but also from the 17th and 18th centuries.
Cuvinte-cheie:family names, Transylvanian Saxons, documents, published, unpublished, palaeography
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: