Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra unor nume de familie din Basarabia

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 171
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Remarks on some family names from Bessarabia]
The article deals with a few family names from Bessarabia, from the volumes published by Maria Cosniceanu, Nume de familie [Family names] (Chișinău: 2000, 2010). In addition to comments on their origin, we try to demonstrate that the selected collection proves the fact that Bessarabia can be integrated, from the linguistic point of view, into the overall system of the Romanian language. Thus, deciphering some local names (for example, Scridon), there were used attestations and information from Romanian idioms on both sides of the Danube (from Romania and Bulgaria, respectively).
Cuvinte-cheie:anthroponym, appelative, etymon, family names, motion
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

218Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Dan BugeanuNote etimologiceLR, XXV (5), 5391976
124Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
222August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
113Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: