Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Bisystémie des groupes de descendance et transcodage des noms de parenté en contexte diglossique francoprovençal/français

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 145
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Double system of descent groups and surname adaptations in a Francoprovençal / French diglossical situation]
In this contribution, we study a case of anthroponymical interference between two conceptual worlds, with different channels of expression, the Francoprovençal and the French ones. We take support on a bilingual micro-community to build evidence on how every individual is connected to two distinct kinship systems obeying a coordinate bilingualism. The change of the original system into two coordinate systems is explained through a diachronic analysis of anthropological and anthroponymical phenomena. This analysis is based on notions of lineage segmentation and clan stratification. It brings theoretical, practical and methodological insights.
Cuvinte-cheie:surname adaptations, kinship systems, coordinate bilingualism, oral tradition
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: