Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Interferenţe lingvistice româno-germane în antroponimia românească din Bucovina habsburgică (actualele teritorii românești)

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 89
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Effects of Romanian-German language contact on Romanian anthroponymy in Habsburg Bucovina (the Romanian territories)]
Under the Habsburg rule (1774-1918), Bucovina was subjected to a wide process of Germanisation, which was also reflected in the field of anthroponymy through the phonetic and graphic adaptation of Romanian personal names to the norms of the German language: Sirmanu < Sărmanu, Zenta < Ţintă, Leusztian < Leuştean, Kreczunasch < Crăciunaş, Sufliezel < Sufleţel, Cebrian < Căprian, Strasche < Straja, and so on. However, this adaptation was mutual, as the extensive colonization of the Bucovina area with foreign populations, especially with Germans from various western provinces of the Habsburg Empire, had as linguistic consequence the “Romanianisation” of the names of German colonists, as a natural result of bilingualism: Biter < Bitter, Cheler < Keller, Cohal < Kochal, Fegher < Feger, Fraer < Freier, Gherman < German, Ghertner < Gärtner, Goldstain < Goldstein, and others.
Cuvinte-cheie:Habsburg Bucovina, anthroponymy, colonization, Germanisation, Romanianisation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: