Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ion Coteanu şi graiul maramureşean

Autor:
Publicația: Ion Coteanu - in memoriam, p. 137-143
ISBN:978-606-16-0467-8
Editori:Oana Uță Bărbulescu, Gh. Chivu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 18

44Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
20Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
192Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
223Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
14Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
14Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
49Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
2Ion CoteanuNote despre esența limbiiSCL, XI (3), 4591960
118Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
4Ion CoteanuCriteriile de stabilire a dialectelor limbii romîneLR, VIII (1), 71959
2Ioan PătruțInfluences slaves et magyares sur les parlers roumainsRSL, I, 311958pdf
1Ion CoteanuEpocile de evoluție a limbii romîneSCL, IX (2), 1511958
5Ion CoteanuȘi totuși istroromîna este limbăSCL, IX (3), 3911958
27Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
18Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 5-171954pdf
83Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
221Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
2Emil PetroviciContribuții la rotacism. La Moții din ScărișoaraDR, VIII, 149-1631934-1935pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: