Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checking

Autori:
Publicația: The Noun Phrase in Romance and Germanic. Structure, variation, and change, p. 193
ISBN:9789027287298
Editori:Petra Sleeman, Harry Perridon
Editura:John Benjamins
Locul:Amsterdam
Anul:
Rezumat:We discuss a type of variation in the pattern of definiteness valuation in Old Romanian (XVIth to XVIIIth century), which has never been noticed before, and examine its significance for the evolution of the DP. In Old Romanian, the suffixed definite article variably occurs either on the first or on a lower [+N] constituent (noun or adjective), so that an indefinite adjective may precede the definite noun. In contrast, in Modern Romanian, it is always the first noun which bears the definite article, while, in case an adjective precedes the noun, the definite article occurs on the adjective. The existence of this lower (definite) article raises several questions (the contexts where it occurs, its significance for the emergence of the enclitic definite article, etc.), to which this paper provides tentative answers. We propose that the existence of a lower definite article combined with a tendency for economy made possible the extension of the use of the article to (pre-nominal) adjectives, gradually leading to stricter conditions in the valuation of definiteness in Modern Romanian (Local Agree). At the same time, the lower article is evidence that the Romanian enclitic definite article originates in a post-posed demonstrative.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 22

0Camelia StanAspecte ale gramaticalizării articolului definit în limba românăChivu, 514-5212017
3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
4Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeClassified Proper Names in Old Romanian: Person and DefinitenessDPs, 1002015
4Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
0Daniela IsacPolydefinite DPs in Old RomanianDPs, 622015
8Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
4Adam LedgewayParametrul poziţiei centrului şi efectele sale pragmatice în trecerea de la latină la limbile romaniceDiacronie–sincronie, I, 112014pdf
0Alexandra Cornilescu, Anca DinuAdjectives and SpecificityRRL, LIX (1), 103-1282014pdf
html
2Alexandru Nicolae, Alexandra CornilescuClassifying pronouns: The view from RomanianBWPL, XVI (1)2014pdf
html
9Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 1862013pdf
html
7Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
0Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html
0Raluca BrăescuTopica adjectivului în română. O perspectivă tipologică LR, LXII (2), 209-2252013pdf
html
48Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
47Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
0Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeArgumental remnants with nominal ellipsis?Direcții, I, 712012pdf
3Camelia StanAspecte diacronice ale sintaxei articolului definit în limba românăDirecții, I, 2392012pdf
3Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
1Mihaela Tănase-DogaruSingle-DP and Double-DP Qualitative Constructions in RomanianRRL, LVI (2), 115-1352011pdf
html

Referințe în această publicație: 11

10Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
15Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
13Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html
12Guglielmo CinqueA Phrasal Movement Analysis of the Romanian DPAUI, XLIX-L, 1292003-2004
6Lorenzo RenziL’articolo posposto rumeno in diacronia e in sincroniaRRL, XXXVIII (4), 3071993
39Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
175Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
137Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
4Alexandru GraurDe nouveau sur l’article postposé en roumainRRL, XII (1), 31967
33Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
2Ion CoteanuDespre poziția articolului în limba romînăSCL, VII (1-2), 571956

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: