Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic Observations

Autor:
Publicația: Diachronic Variation in Romanian, p. 385-416
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editori:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Editura:Cambridge Scholars Publishing
Locul:Newcastle upon Tyne
Anul:
Limba: engleză

Citări la această publicație: 3

1Ion GiurgeaAdverbul clitic mai ca particulă aditivăDindelegan, 2132017
52Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
8Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015

Referințe în această publicație: 27

8Adam LedgewayRomance Auxiliary Selection in Light of Romanian EvidenceDVR, 3-342015
2Alexandra Cornilescu, Ruxandra CosmaRestructuring strategies as means of providing increased referentiality for the internal argument of the de-supine clauseBWPL, XV (2)2013pdf
html
16Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
11Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
5Marta Donazzan, Alexandru MardaleAdditive and Aspectual Adverbs: Towards an Analysis of Romanian MaiRRL, LV (3), 247-2692010pdf
html
362Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
160Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
81Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
2Liliane Tasmowski, Sanda ReinheimerQuelques adverbes roumains «de temps» dans une perspective comparativeRRL, XLVIII (1-4), 1632003
11Ana-Maria BarbuComplexul verbalSCL, L (1), 391999
1Anca MarinescuAdverbul în graiurile din Muntenia și OlteniaFD, XI, 671992
27Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
12Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Numele și pronumele. Adverbul
Junimea1987
206Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
66Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
175Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
175Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
2Mioara AvramParticularități sintactice regionale în dacoromânăSCL, XXVIII (1), 291977
1Georgeta CiompecÎncercare de definire contextuală a adverbului românescSCL, XXV (1), 251974
71Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
3M. T. KerschbaumerȘi adverbial – mijloc de întărire, mijloc de atenuareSCL, XIX (4), 3651968
33Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
13Grigore BrâncușGraiul din OlteniaLR, XI (3), 2481962
320Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
63Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
149Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
190Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: