Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Diachronic Remarks on Romanian Superlative Intensifiers: foarte – a Grammaticalized Marker

Autor:
Publicația: Diachronic Variation in Romanian, p. 151-167
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editori:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Editura:Cambridge Scholars Publishing
Locul:Newcastle upon Tyne
Anul:
Limba: engleză

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 11

49Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
168Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
51Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
41Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
140Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
68Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
1Ioana Vintilă-RădulescuRom. foarte în perspectivă latină și romanicăSCL, XXXI (5), 6371980
180Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
36Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
136Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: