Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-Romanian

Autor:
Publicația: Diachronic Variation in Romanian, p. 123-150
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editori:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Editura:Cambridge Scholars Publishing
Locul:Newcastle upon Tyne
Anul:
Rezumat:[The present paper deals with the diachronic evolution of a particular grammatical category, the adjectival category of intensity/comparison. Our brief investigation is focused on the specific dynamics of this category (from a formal and a semantic perspective), starting with the initial Latin stage (Classical, Vulgar and Late Latin), up to the following stage, when we can speak about Romanian as an autonomous, well-defined variety―the Proto-Romanian stage (7th/8th−10th/13th centuries). Proto-Romanian is an unattested linguistic stage, reconstructed by comparing attested forms from Romanian historical dialects (Daco-Romanian, Aromanian, Megleno-Romanian and Istro-Romanian), from Proto-Daco-Romanian (attested by very little documentary evidence, 12th–15th centuries) and from old Daco-Romanian (16th–17th centuries), with constant reference to their counterparts in Latin (the source-language).]
Limba: engleză

Citări la această publicație: 6

1Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Raluca Brăescu
  • Construcții comparative în limba română veche
  • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
1Raluca BrăescuModalităţi de exprimare a intensităţii în limba română nonstandardLR, LXV (4), 445-4532016pdf
70Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf

Referințe în această publicație: 18

52Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Liliana Ionescu-RuxăndoiuTradiție și modernitate. Puncte de vedere asupra volumului I din noul Tratat de istorie a limbii româneBrâncuș, 1952010
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
53Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
71Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
196Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
180Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
71Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
41Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
187Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
155Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
163Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
85Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
105I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
36Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: