Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romance Auxiliary Selection in Light of Romanian Evidence

Autor:
Publicația: Diachronic Variation in Romanian, p. 3-34
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editori:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Editura:Cambridge Scholars Publishing
Locul:Newcastle upon Tyne
Anul:
Limba: engleză

Citări la această publicație: 8

Referințe în această publicație: 15

5Ian RobertsSome Speculations on the Development of the Romance Periphrastic PerfectRRL, LVIII (1), 3-302013pdf
html
43Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
47Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
24Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
4Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
27Adam LedgewayGrammatica diacronica del napoletano
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 350)
Max Niemeyer Verlag2009html
4Natalya I. StolovaSplit Intransitivity in Old Spanish: Irrealis and Negation FactorsRRL, LI (2), 301-3202006pdf
html
4Larisa AvramAuxiliary Configurations in English and RomanianRRL, XXXIX (5-6), 4931994
15Adam LedgewayA comparative syntax of the dialects of southern Italy
A minimalist approach
Blackwell1991; 2000
1Larisa AvramA few remarks on futurity in RomanianRRL, XXXI (3), 2031986
10Maria MarinFormes verbales périphrastiques de l’indicatif dans les parlers dacoroumainsRRL, XXX (5), 4591985
2Andrei MișanProblema prefixelor „aspectuale” în limba românăCL, XVIII (1), 1011973
10Constantin FrâncuConjunctivul perfect românesc. Privire diacronicăSCL, XXI (2), 2051970
5Valeria Guțu Romalo„Forme verbale compuse”SCL, XIII (2), 1911962
185Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: