Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sur la métaphore révélatrice dans la poésie de Lucian Blaga

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 231
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this essay we explore an aspect of hermeneutics situated at the intersection of the Imaginary and of what Léon Cellier calls “deep rhetoric”. The first part demonstrates how Blaga’s thoughts on revelatory metaphor within his philosophical œuvre coincide with Gaston Bachelard’s ideas of the image. We demonstrate how Lucian Blaga had the merit of associating, by diverse means, the configuration of metaphor, and the image, with that of symbol. In the second part, we analyse the relations between metaphor and myth in Anno Domini. In the third part, we examine a number of revelatory metaphors in Blaga’s poem to reveal, in conclusion, the connections between revelatory metaphor, symbolic metaphor and poetic metaphor.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

68Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: