Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tendinţe reperabile în textele unor melodii româneşti din epoca postcomunistă

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 175
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:From a semiotic perspective, a song represents a complex structure consisting of a linguistic component and of one or two non-linguistic components (music and / or clip) which influence one another. After 1989, the linguistic component underwent an obvious democratisation of use, which sometimes resulted in vulgarity. Reaction to the restrictions imposed by the Communist era, a certain kind of “antikalophilia”, the precise addressability and the idea of representability can be invoked to account for this inclination towards the low level, along with some recent metalinguistic approaches, where the author acts as a teacher who presents an informal technique of teaching a certain language. The analysis of my corpus emphasized the existence of some convergent tendencies, which might be caused by the law of efficiency, the influence of spoken language, the mixture of languages (Romanian and English) and of registers (with preference for unusual combinations and non-literary elements), as well as, in some cases, by a doubtful linguistic competence.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
40Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
187Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
188Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
52Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: