Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale simetriei / asimetriei în raportul disjunctiv

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 139
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The goal of this paper is to examine how the condition of symmetry/asymmetry functions under disjunction.
At the syntactic level, a special situation of asymmetry is represented by the disjunctive relation in which the connector is au and the second coordinated unit is pro-form ba.
Semantically, the units of the disjunction represent a set of reversible possibilities, which means that the units can change their position without modifying the meaning of the complex unit they make up. There also exist lexicalised structures and numerical approximators that do not disallow the reversing of the coordinated units.
At the semantic-pragmatic level, we can identify two types of asymmetry: pseudo-imperatives and constructions in which the connector has a metadiscursive value.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 4172012pdf
html
166Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
374Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
1Gh. D. TrandafirDespre coordonarea disjunctivăLR, XXXVII (1), 731988
3Ioan N. BîteaPuncte de vedere despre coordonarea disjunctivăLR, XXXVI (1), 351987
2Ioan N. BîteaObservații pe marginea unor argumente referitoare la fie corelativLR, XXXVI (6), 5331987
2Ioan N. BîteaConstrucțiile disjunctive ireversibileLR, XXXV (1), 111986
3Ioan N. BîteaConstrucțiile pseudodisjunctive copulative. Prezentare generalăLR, XXXIV (2), 1131985
3Ioan N. Bîtea, Dana BîteaObservații asupra lui sau apozitivLR, XXXI (2), 1171982
122Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
181Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
181Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: