Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Types of syntactic groups in Dimitrie Bolintineanu’s works

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 835-844
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:This paper aims to be an analysis of the main types of syntactic groups in Dimitrie Bolintineanu’s work. The syntactic level, as it appears analyzed in The Romanian Grammar, doesn’t only include the syntactic relation of the type SVO, but it also presents the linguistic phenomena in a modern manner. Along with the classical structures, the syntactic groups represent the starting point in the case of this analysis. The syntactic groups include: the nominal group, the verbal group, the adjectival group, the adverbial group, the interjectional group and the prepositional group. In each group, there are analyzed the different possible combinations between the component parts of speech and the syntactic functions that they can perform.
Cuvinte-cheie:syntactic level, syntactic relationships, syntactic groups, analysis, combinations
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

209Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
16Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
II. Limbajul poeziei culte
Editura Academiei1985
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: