Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii românești

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 42

0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania: à propos de quelques termes religieux hérités du latin (II)Phil. Jass., XIII (1), 1372017pdf
html
0Sergiu DrincuDouă prefixe „neproductive” (2)Phil. Ban., XI (2), 69-742017pdf
0Victor CelacEtimologia multiplă în limba română: cadru metodologic şi criteriiALIL, LVII, 1012017pdf
html
2Anca Mihaela SapoviciMic glosar de cuvinte expresive de origine (neo)greacăMareș, 1902016
0Dana-Luminița TeleoacăTermes religieux hérités du latin avec une aire de diffusion restreinte dans le contexte romanCILPR2013/2, 205-2152016pdf
html
0Daniela Maria CiocîrlanAspecte privind semnificaţia denominativă a geomorfonimelor formate din entopicul „deal”, în comuna Cornu Luncii, judeţul SuceavaAUS, 26 (1), 375-3802016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonAspects regarding the denominative significance of geomorfonims formed by the entopic “glade”, in the old Mălini districtGIDNI, 3, 1139-11462016pdf
html
1Rodica MarianAnalogia semasiologică. Unele consecințe ale împrumutului în relația limbă–mentalitate. Bogăția semantică a cuvântului lumeDR, s.n., XXI (1), 602016pdf
html
0Cristinel MunteanuDespre etimologia frazeologică multipă. Câteva distincții suplimentareAUT, LIII, 512015pdf
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
3Iulia MărgăritDerivate discutabileSIL5, 1292015pdf
0Iuliana-Valentina BoboacăMoxa’s Universal Chronicle – An inspiration for Eminescu’s Third SatireJRLS, 7, 415-4202015pdf
html
1Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
1Rodica MarianThe Semantic Wealth of the Lemma “Lume”. Meanings Borrowed into Romanian from Church Slavonic and Rendered Through Romanian Words of Latin OriginStudia UBB, LX (4), 692015pdf
1Anca Mihaela SapoviciGenealogia unei familii lexicale de soiLR, LXIII (4), 4962014pdf
0Corina SandiucLanguages and cultures in contact: the French language and the maritime terminologyDICE, XI (2), 952014pdf
html
2Dana-Luminița TeleoacăTermes religieux hérités du latin à diffusion restreinte dans la RomaniaRRL, LIX (2), 189-2022014pdf
html
0Iuliana Valentina BoboacăArchaic lexical elements in the universal chronicle by Mihail MoxaJRLS, 5, 190-1952014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
2Gabriela ȘerbanSufixul diminutival -uţ ⁄ -uţă în limba românăAUT, LI-LII, 272013-2014pdf
html
0Iulia MărgăritPerspectivă dialectologică asupra unui dicţionar onomastic ICONN 2, 5982013pdf
html
1Pârvu BoerescuEtimologii: şpagă, şperţLR, LXII (1), 82013pdf
html
1Iulia MărgăritNote lingvistice de la românii din BulgariaFD, XXXI, 2332012pdf
1Iulia MărgăritÎmprumuturi turceşti opace în vocabularul dacoromânei sudiceLR, LXI (3), 3452012pdf
html
0Mihaela-Mariana MorcovMărturii lingvistice ale credinţelor legate de animale şi boli în limbile romaniceSID14, 2762012pdf
1Sergiu DrincuPrefixul co- în limba română LR, LX (2), 1572011pdf
html
5Silvia PitiriciuDétoponymiques roumainsICONN 1, 4492011pdf
html
0Valeriu BălteanuTerminologia divinației populare românești: acțiuneaAUG/XXIV, IV (1), 2292011pdf
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
0Valeriu BălteanuTerminologia divinaţiei populare româneşti: actanţiiAUG/XXIV, III (1), 252010pdf
19Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
0Mariana MangiuleaEtimologii revizuiteRSL, XLV, 1152009pdf
0Doina Marta BejanContribuţia lingviştilor evrei la dezvoltarea lexicografiei şi etimologiei româneştiRom. major.2007pdf
html
0George RusnacSchimbări sinestezice de sensLRM, XVI (4-6), 722006pdf
0Gabriel BărdășanParadigma lexicală a înrudirii prin alianţă la istroromâni. Câteva aspecteFrățilă, 125-1352005pdf
11Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
0Marcel FerrandLes verbes roumains en co-DR, s.n., IX-X, 1732004-2005pdf
html
0Lilia TrincăEtimologia populară – mijloc de motivare a arhaismelor din structura unor frazeologismeLRM, XIII (1), 982003pdf
184Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html

Recenzii la această publicație: 1

Theodor HristeaSCL, XIV (4), 5051963

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].