Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Psaltirea națională. Introducere în filologia celui mai longeviv text literar românesc

Autor:
ISBN:978-606-94368-1-3
Editura:Mediaprint
Locul:Pitești
Anul:

Cuprins:

Coperta:

Psaltirea națională

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 39

1Valerica SporișI. Heliade Rădulescu – Biblia sacra. Abordare stilisticăTDR, VII, 327-3362015pdf
html
2Alexandru MihăilăNon-Septuagintal Influences on the Bucharest Bible of 1688TDR, VI, 15-262014pdf
html
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
2Gheorghe ChivuAntim Ivireanul and the Unification of Old Romanian Literary LanguageTDR, VI, 189-1992014pdf
html
4Eugen MunteanuTradiţia biblică românească. O prezentare sinteticăALIL, LII, 112012pdf
html
39Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
10Gheorghe ChivuPsaltirea - de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-leaTDR, I, 37-432009pdf
html
90Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
64Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
168Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
37N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea
Studii filologice
Cronica2003
109Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
8Gabriel ȘtrempelAntim IvireanulEditura Academiei1997
174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
69Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
5Gabriel ȚepeleaPentru o nouă istorie a literaturii și culturii române vechiEditura Tehnică1994
1Ion GhețieMaramureșul și textele rotacizanteLR, XXX (2), 1551981
173Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
50Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996
1Ion GhețieFactori interni și factori externi în problema începuturilor scrisului în limba românăLR, XXIX (2), 1231980
1N. A. UrsuDebutul literar al lui DosofteiLR, XXVI (6), 6071977
5Alexandra RomanPsaltirile românești din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Probleme de filiațieLR, XXIII (3), 2331974
1Ion GhețieDin nou despre simbolul atanasian din Psaltirea ScheianăLR, XXIII (3), 2431974
47Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
23Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
1Ion GhețieCu privire la textele slavo-române cu traducere interlineară din secolele al XVI-lea și al XVII-leaLR, XVII (1), 751968
1Ion GhețieMaramureșul anilor 1500 – patrie a textelor rotacizante?LR, XVII (3), 2511968
50Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
4Ion GhețieLocalizarea textelor vechi românești după criterii lingvisticeSCL, XVI (3), 3911965
20P. P. PanaitescuÎnceputurile și biruința scrisului în limba românăEditura Academiei1965
328Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
5Ștefan PașcaContribuții la istoria începutului scrisului romînescCL, I (1-4), 791956
89A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
80Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
100I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
17Nicolae IorgaIstoria literaturii religioase a românilor până la 1688Tipografia I.V. Socec1904
82Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
77Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865
102Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].