Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studii de lexicologie biblică

Autor:
ISBN:9739149413
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:

Citări la această publicație: 20

0Adrian Tudurachi„Geniul” împotriva „duhului”. Conceptualizarea creativităţii naţionale la începuturile literaturii româneALIL, LV, 1312015pdf
html
0Corina SandiucLanguages and cultures in contact: the French language and the maritime terminologyDICE, XI (2), 952014pdf
html
2Dana-Luminița TeleoacăRepere ale definirii discursului religios ca „discurs specializat”Diacronie–sincronie, II, 2072014pdf
0Mădălina UngureanuNote lexicale pe marginea Parimiilor preste an (Iaşi, 1683)AUI, LX, 3452014pdf
2Florentina NicolaeJewel terminology in Romanian biblical translationsRRL, LVIII (2), 137-1512013pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III)Phil. Jass., IX (1), 89-972013pdf
html
3Eugen MunteanuA Brief History of the Romanian Biblical TraditionBibl. Jass., 3, 152012pdf
html
1Mădălina UngureanuÎntre Vechiul Testament şi parimiar: cartea lui IovPhil. Jass., VIII (1), 81-932012pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)Phil. Jass., VIII (2), 167-1772012pdf
html
49Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelurile fonetic şi morfologic (I)Phil. Jass., VII (2), 245-2532011pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)AUI, LVII, 49-752011pdf
0Liviu GrozaAspecte ale receptării Bibliei în frazeologia româneascăControverse, I, 2532010pdf
0Maria GiosanuAspecte lingvistice în Triodul de la 1726TDR, II, 279-2862010pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelul fonetic şi morfologic (I)AUI, LVI, 59-672010pdf
0Oana PanaiteLexicul operei lui Varlaam. Sinonimia. Formarea cuvintelorAUI, LII, 103-1112006pdf
31Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
38Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
9Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
60Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].