Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Geografie antroponimică românească. Metodă și aplicații

Autor:
ISBN:9789739863254
Editura:Editura de Sud
Locul:Craiova
Anul:

Citări la această publicație: 14

0Veronica OnețLexical-semantic configuration of toponyms in Romanian fairy talesJRLS, 14, 493-5052018pdf
0Camelia AlibecA short inroad into the Dobrujan onomatology. The proper names’ systemLDMD, 5, 170-1772017pdf
html
0Teodor OancăOriginea personală exprimată prin derivarea cu sufixele -ean, -eanuLR, LXVI (4), 5102017pdf
0Teodor OancăMicrosisteme antroponimice. Nume de familie provenite de la nume de ființe sălbaticeFelecan, 548-5592016
0Ludwig SelimskiBulgarian surnames with Romanian counterpartsSCOL, VIII (1-2), 932015html
2Teodor OancăGeografia antroponimicăLR, LXIV (3), 427-4302015pdf
2Iustina BurciNoms de famille – doubles et triples – dans l’anthroponymie actuelle de JassyPhil. Jass., VII (2), 163-1752011pdf
html
0Teodor OancăNume de familie derivate cu sufixul -escu. Consideraţii statisticeICONN 1, 1832011pdf
html
0Viorica RăileanuNomenclatura meşteşugărească: relevanţa ei în onomasticăPhilM, LIII (3-4), 75-832011pdf
html
0Maria Purdela Sitaru, Livia VasiluțăDenumiri pentru unele grupuri minoritare etnic din România. Note sociolingvisticeAUT, XLVIII, 2362010pdf
html
0Viorica Goicu, Simona Goicu-CealmofOriginea numelui de familie Muntean(u)AUT, XLVIII, 1702010pdf
html
0Teodor OancăAnthroponimic Microsystems. Nicknames Derived from Fish NamesSCOL, I (1-2), 1942008pdf
html
0Ruxandra LambruAntroponimie subiectivă. Scurt istoric al cercetărilor privind numele de persoană din vechile documente româneştiRSL, XLI, 1472006pdf
1Teodor OancăReconstituirea ariei laterale dialectale agudFrățilă, 413-4182005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].