Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: Genesis

Autori:
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Cuprins:

Coperta:

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: Genesis

Citări la această publicație: 77

0Ana-Maria Minuț
  • Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
  • Elements of Romanian historical morphology, based on the first Romanian translation of the Septuagint (ms. 45, BAR Cluj)
Diacronia, 5, A662017pdf.ro
pdf.en
0Ana-Maria MinuțParticularități semantice și flexionare ale substantivelor din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (manuscrisul 45)Chivu, 366-3842017
0Florentina NicolaeConsiderații lexicologice asupra substantivului „chit”, în traducerile biblice româneștiStoichițoiu Ichim, 224-2322017pdf
1Ana-Maria Gînsac
  • Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45)
  • On the graphic adaptation of proper names in the first Romanian translation of the Septuagint (Ms. 45)
Diacronia, 3, A402016pdf.ro
pdf.en
0Ana-Maria GînsacLes noms propres de la première traduction en roumain de la Septante. Observations sur la catégorie grammaticale du genrePhil. Jass., XII (2), 95-1032016pdf
html
0Ana-Maria MinuțNote morfologice pe marginea manuscrisului 45. Particularități semantice și gramaticale ale adjectivelorTDR, VIII, 55-632016pdf
html
0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
1Dana-Mihaela Zamfir, Oana Uță BărbulescuDin nou în legătură cu pronumele adins din limba română vechePerspective, 4192016pdf
0Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
1Eugen PavelThe beginnings of textual criticism in Old Romanian writingDR, s.n., XXI (1), 172016pdf
html
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
2Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
0Florentina NicolaePerspectivă diacronică asupra unor cuvinte rare din limbajul biblic românescSIL5, 370-3782015pdf
0Gabriela-Florentina BîrsanSome morphological peculiarities of the text Albina (ms. BAR 1357). The verbLDMD, 3, 806-8192015pdf
html
0Mădălina Ungureanu
  • Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
  • On marginal notes in the first Romanian unabridged version of the Septuagint (Ms. 45 kept in the Cluj branch of the Romanian Academy Library)
Diacronia, 2, A232015pdf.ro
pdf.en
7Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
0Ana-Maria MinuțNote de morfologie istorică românească. Adverbul în Manuscrisul 45AUI, LX, 1892014pdf
0Anuța-Rodica ArdeleanCâmpul lexico-semantic al numelor de plante din tradiția biblică românească. Analiză semicăExplorări, III, 39-492014pdf
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușZoonimia biblică românească. Microcâmpul denumirilor pentru animale sălbaticeExplorări, III, 1272014pdf
0Dora VăetușLexical-Semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions. Case Study: The Parable of the Publican and the PhariseeTDR, VI, 77-922014pdf
html
0Elena Emanuela Chitic CiurciunThe influence of the Frankfurt Septuaginta on the Romanian biblical traditionCCI, 3, 767-7752014pdf
html
0Elena-Cristina PopaUn document de consolidare a limbii române literare – Biblia de la București (1688)Explorări, III, 3572014pdf
1Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
5Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
7Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
0Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
0Ana-Maria GînsacVocativul numelor proprii în traducerile româneşti ale Vechiului Testament din secolul al XVII-leaBibl. Jass., 4, 1352013pdf
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
0Eugenia DimaVechiul Testament nella versione di Daniil Panoneanul e la Biblia de la 1688AUI, LIX, 173-1812013pdf
0Eugenia DimaVechiul Testament nella versione di Daniil Panoneanul e la Biblia de la 1688TDR, V, 61-682013pdf
html
0Laura Lazăr ZăvăleanuCarte, autor şi model uman în Predosloviile vechi româneştiRITL, VII (1-4), 1492013pdf
0Laura ManeaCâteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor ъ şi ѫPhil. Jass., IX (2), 151-1662013pdf
html
0Adriana-Nicoleta Iftinchi-CrăciunPerspective pragmatique des variantes verbales dans le discours oralANADISS, 14, 952012pdf
3Alexandru GaftonReflectarea tensiunii cultural / cultual în procesul de declarare a surselor textului biblic. Cazul vechilor traduceri româneştiAUI, LVIII, 127-1532012pdf
3Alexandru GaftonSources déclarées et sources réelles. Le cas des anciennes traductions roumaines de la BibleSyn. Roum., 7, 257-2842012pdf
html
5Alexandru Gafton, Ioan MilicăDubletele sinonimice în discursul religiosAUI, LVIII, 155-1782012pdf
0Ana-Veronica Catană-SpenchiuBiblia de la Blaj (1795) și problematica traduceriiExplorări, II, 3372012pdf
1Ana-Veronica Catană-SpenchiuÎntre Biblia de la Bucureşti (1688) şi revizia din 1795 a lui Samuil Micu. Probleme de traducereCCI, 2, 1087-11102012pdf
html
0Anuța-Rodica CiorneiAspecte privind echivalarea termenilor fitonimici în vechile versiuni biblice româneștiExplorări, II, 552012pdf
0Anuța-Rodica CiorneiL’emprunt dans la phytonymie biblique roumaineAOU, XXIII (1), 39-522012pdf
html
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușProblematica traducerii unor nume de animale în tradiția biblică româneascăExplorări, II, 332012pdf
4Dana-Luminița TeleoacăInovații lexicale în textul biblic actualExplorări, II, 3772012pdf
3Eugen MunteanuA Brief History of the Romanian Biblical TraditionBibl. Jass., 3, 152012pdf
html
0Eugenia DimaL’identificazione dei tratti linguistici dai testi rumeni del boiardo Spatar Nicolae (Milescu). Questioni metodologicheTDR, IV, 107-1232012pdf
html
3Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
4Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 542012pdf
html
2Sorin GuiaAspecte fonetice şi lexicale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul SuceavaAUI, LVIII, 179-1882012pdf
35Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
49Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Ana-Veronica Catană-SpenchiuAspecte ale traducerii în Biblia de la București (1688) și în revizia lui Samuil Micu din 1795Explorări, I, 612011pdf
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușCîmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în cîteva versiuni biblice româneștiExplorări, I, 2592011pdf
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
0Iulia Mazilu BucătaruAspecte lexicale în Biblia de la București (1688) și Șapte taine a besearecii (1644). Studiu comparativExplorări, I, 2952011pdf
2Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. (II) ConsonantismulAUT, XLVIII, 1182010pdf
html
5Alexandru GaftonTraducerea ca literă şi glosa ca spiritTabor, IV (4)2010pdf
html
9Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
3Alexandru GaftonLa traduction en tant que lettre et la glose en tant qu’espritELI, 6, 72010pdf
html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
0Silvia Nicoleta BaltăAspecte ale traducerii denumirilor pentru culori în textul biblic românescTDR, II, 99-1062010pdf
html
3Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. Observații asupra vocalismuluiTDR, I, 213-2212009pdf
html
0Luminița BotoșineanuProblema velarizării vocalelor palatale româneşti în concepţia lui A. PhilippidePhil. Jass., V (1), 7-152009pdf
html
0Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
83Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
3Alexandru GaftonTraducerea Paliei de la Orăştie reflectată în construcţii de origine ebraicăPhil. Jass., III (1), 11-252007pdf
html
1Mircea CiubotaruProfesorul V. ARVINTE. Demnitatea unei profesiuni şi forţa modeluluiRom. major.2007pdf
html
48Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
1Roxana VieruConsideraţii privitoare la clasa substantivului în Palia de la OrăştieAUI, LII, 91-1022006pdf
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
60Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
2Adina ChirilăÎmprumuturi latino-romanice şi greceşti în “Dihaniile” mitropolitului Antim IvireanulAOU, XV, 57-662004pdf
html
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
99Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
60Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Sabina TeiușÎnvechit și regional în VAT. RUM. 6DR, s.n., I (1-2), 3631994-1995pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].