Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Diaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba română

Autori:
Editura:Editura Minerva
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 14

Recenzii la această publicație: 1

Ana-Maria MinuțAUI, XLI-XLII1995-1996

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].